ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Návrh závěrečného účtu  Zveřejněno: 1. 3. 2021  Sejmuto: 

Návrh rozvahy Zveřejněno: 1. 3. 2021 Sejmuto:  

Návrh výkazu zisku a ztráty Zveřejněno: 1. 3. 2021 Sejmuto:   

Návrh přílohy závěrečného účtu Zveřejněno: 1. 3. 2021 Sejmuto:  

Návrh výkazu FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu Zveřejněno: 1. 3. 2021 Sejmuto:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zveřejněno: 1. 3. 2021 Sejmuto: 

Schválená verze závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020  Sejmuto:

Rozvaha  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto:

Výkaz zisku a ztráty  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto:

Příloha závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto:

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací Zveřejněno: 30. 6. 2020 Sejmuto: