ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Schválená verze závěrečného účtu  Zveřejněno: 19. 7. 2019  Sejmuto:

Rozvaha  Zveřejněno: 10.6.2019   Sejmuto:

Výkaz zisku a ztráty  Zveřejněno: 10.6.2019   Sejmuto:

Příloha závěrečného účtu  Zveřejněno: 10.6.2019   Sejmuto: 

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu  Zveřejněno: 10.6.2019   Sejmuto: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Zveřejněno: 10.6.2019   Sejmuto:

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací  Zveřejněno: 10.6.2019  Sejmuto:

Návrh závěrečného účtu  Zveřejněno: 10.6.2019  Sejmuto: 19.7.2019