ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Schválená verze závěrečného účtu Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto:  

Rozvaha Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto:    

Výkaz zisku a ztráty Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto:     

Příloha závěrečného účtu Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto:    

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zveřejněno: 8. 6. 2022 Sejmuto: 

Návrh závěrečného účtu Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022

Návrh rozvaha Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022 

Návrh výkazu zisku a ztráty Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022  

Návrh přílohy závěrečného účtu Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022 

Návrh Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zveřejněno: 10. 5. 2022 Sejmuto:  8. 6. 2022

Schválená verze závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2021  Sejmuto: 

Rozvaha Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:  

Výkaz zisku a ztráty Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:   

Příloha závěrečného účtu Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:  

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto: