ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Schválená verze závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2021  Sejmuto: 

Rozvaha Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:  

Výkaz zisku a ztráty Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:   

Příloha závěrečného účtu Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:  

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zveřejněno: 30. 6. 2021 Sejmuto: 

Schválená verze závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020  Sejmuto: 30. 6. 2021

Rozvaha  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 30. 6. 2021

Výkaz zisku a ztráty  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 30. 6. 2021

Příloha závěrečného účtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 30. 6. 2021

Výkaz FIN 2-12 hodnocení plnění rozpočtu  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 30. 6. 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Zveřejněno: 30. 6. 2020   Sejmuto: 30. 6. 2021

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních op. Zveřejněno: 30. 6. 2020 Sejmuto: 30. 6. 2021