STANOVY, OSTATNÍ DOKUMENTY

Aktuální dodatek stanov

Zveřejněno: 5. 12. 2013

Sejmuto: 

Aktuální stanovy

Zveřejněno: 17. 6. 2010

Sejmuto: 

Zakladatelská smlouva

Zveřejněno: 24. 10. 2002

Sejmuto: 

Původní stanovy

Zveřejněno: 24. 10. 2002

Sejmuto: