ROZPOČET SVAZKU

Schválená verze

Zveřejněno: 17. 4. 2018

Sejmuto: 

Schválená verze

Zveřejněno: 10. 8. 2018

Sejmuto:

Schválená verze

Zveřejněno: 9. 11. 2018

Sejmuto: 

Schválená verze

Zveřejněno: 31. 12. 2018

Sejmuto: 

Návrh

Zveřejněno: 12. 3. 2018

Sejmuto:      28. 3. 2018

Rozpočtové provizorium

Zveřejněno: 13. 11. 2018

Sejmuto: