ROZPOČET SVAZKU

Rozpočtové provizorium  Zveřejněno: 18.12.2020  Sejmuto:      

Rozpočtové opatření č. 1  Zveřejněno: 11.9.2020 Sejmuto: 

Rozpočtové opatření č. 2  Zveřejněno: 18.12.2020 Sejmuto:

Schválený rozpočet  Zveřejněno: 24.3.2020  Sejmuto:

Návrh rozpočtu  Zveřejněno: 4.2.2020  Sejmuto: 24.3.2020