DOTAČNÍ PROJEKTY

Název: Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009988

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Trvání projektu: 1.5.2019 - 31.8.2020

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat cíle mikroregionu Žídelná a členských obcí dle jejich preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti vybraných oblastí. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu mikroregionu a jednotlivých obcí. Tvorba strategických dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany členských obcí. Celkem bude vytvořeno 32 strategických dokumentů.

Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci
  • Veřejnost