Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Dotační projekty

Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016696

Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2023

Žadatel o dotaci: Mikroregion Holešovsko

Partner: Mikroregion Žídelná

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností napříč dvěma mikroregiony a jejich obcemi, tak aby se staly přívětivými a transparentními veřejnými institucemi pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace v obou svazcích, dále pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, dle individuálních potřeb obcí, na něž bude navazovat vzdělávací aktivita s danou tématikou.

Cílové skupiny projektu: veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci zapojených obcí a zaměstnanci Mikroregionu Holešovsko a Mikroregionu Žídelná.

 

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dokumenty Komunikační strategie obcí Mikroregionu Holešovsko a Žídelná a Akční plán.

 

Komunikační strategie obcí Mikroregionů Holešovsko a Žídelná (PDF 3.05 MB)

Příloha č. 1 - Akční plán (PDF 267.79 kB)

Příloha č. 2 - Dotazníková šetření (ZIP 912.17 kB)

Příloha č. 3 - Vzorové ukázky komunikace (PDF 1.30 MB)

 

operacni_program_zamesnanost.jpg (JPG 1410x209px )

 

 

 

 

Vytvoření strategických dokumentů pro Mikroregion Žídelná 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009988

Poskytovatel:Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Trvání projektu: 1.5.2019 - 31.12.2022

Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat cíle mikroregionu Žídelná a členských obcí dle jejich preferencí a budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti vybraných oblastí. Potřebnost realizace projektu vychází z požadavků z vedení a provozu mikroregionu a jednotlivých obcí. Tvorba strategických dokumentů bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany členských obcí. Celkem bude vytvořeno 39 strategických dokumentů.

Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. 

 

operacni_program_zamesnanost.jpg (JPG 1410x209px )